Tin tức thị trường chứng khoán tiền ảo

PYN Elite Fund tiếp tục mua vào hơn 700.000 cổ phiếu MIG

0

Cụ thể, vào ngày 14/4, PYN Elite Fund đã mua vào 707.900 cổ phiếu MIG, qua đó nâng sở hữu của quỹ tại Bảo hiểm Quân đội từ 5.7% lên 6,13%, tương đương gần 10,1 triệu cổ phần.

Tạm lấy giá chốt phiên làm giá mua, pháp nhân này ước tính đã chi khoảng 12,14 tỷ đồng (tương đương 17.150 đồng/cp) để hoàn tất giao dịch nâng sở hữu tại Bảo hiểm Quân đội.

Về hoạt động của doanh nghiệp, ngày 30/3 vừa qua, Bảo hiểm Quân đội đã công bố kế hoạch phân chia lợi nhuận 2022 trong tài liệu họp ĐHĐCĐ. Với kết quả kinh doanh khả quan, công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 10%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Về hình thức chi trả bằng tiền mặt, với mỗi cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận được 500 đồng. Với 164.450.000 cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Bảo hiểm Quân đội sẽ phải chi hơn 82,2 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với các cổ đông, nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2023.

Về hình thức chi trả bằng cổ phiếu, cứ mỗi 100 cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ nhận được 5 cổ phiếu mới. Dự kiến công ty sẽ phát hành hơn 8,2 triệu cổ phiếu mới, nâng tổng vốn điều lệ lên gần 1.727 tỷ đồng. Cổ phiếu trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ phát hành từ quý 2 đến quý 4/2023.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là một phần trong phương án tăng vốn điều lệ của Bảo hiểm Quân đội trong năm 2023. Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ từ hơn 1.644 tỷ đồng lên hơn 2.014 tỷ đồng, tương ứng việc phát hành thêm 36.983.375 cổ phiếu với tổng mệnh giá 369.833.750.000 đồng.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn. Công ty sẽ phát hành hơn 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp.

Leave A Reply

Your email address will not be published.