Tin tức thị trường chứng khoán tiền ảo

Công ty chứng khoán vốn điều lệ lớn nhất thị trường lãi đậm nhờ kinh doanh trái phiếu

0

Báo cáo tài chính quý 1/2023 cho thấy, doanh thu hoạt động của VPBank Securities tăng trưởng đột phá đạt 407 tỷ đồng, tăng gấp gần 15 lần so với cùng kỳ. Trong đó, mảng tự doanh đóng góp phần lớn nhất với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVPTL) đạt 297 tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, lãi từ cho vay phải thu cũng tăng mạnh lên 95 tỷ, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 112 triệu đồng. Doanh thu môi giới cũng tăng mạnh, đạt 12 tỷ, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 300 triệu đồng.

Tương quan với doanh thu, trong kỳ, tổng chi phí hoạt động của VPBank Securities tăng gần 4 lần lên 49 tỷ đồng. Chi phí môi giới cũng tăng 4 lần so với cùng kỳ lên 20 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận gần 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ gần như không đáng kể. Phần chi phí quản lý là 31 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả, VPBank Securities ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 324 tỷ và và lợi nhuận sau thuế đạt 259 tỷ đồng, gấp 55 lần so với quý 1/2022. Với kết quả trên, VPBank Securities đã hoàn thành 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo giải trình, VPBank Securities cho biết đà tăng mạnh so với cùng kỳ là bởi công ty được cấp phép là thành viên hai Sở giao dịch chỉ từ cuối tháng 3/2022, dẫn tới hoạt động trong quý 1/2022 chưa có nhiều nghiệp vụ.

Đồng thời, việc hoàn tất tăng vốn điều lệ trong quý 1 năm nay cũng giúp công ty đa dạng hoá các danh mục đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Theo đó, doanh thu quý 1/2023 tăng mạnh nhờ tăng doanh thu tại hoạt động kinh doanh trái phiếu, môi giới cũng như cho vay margin. Doanh thu tài chính tăng mạnh nhờ phần lãi công ty nhận được từ tiền gửi tại ngân hàng.

VPBank Securities hiện đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 8.920 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/3/2023, tổng giá trị danh mục FVPTL của VPBank Securities có giá gốc 10.628 tỷ đồng, tăng gần 3.176 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó hơn 10.300 tỷ là trái phiếu chưa niêm yết, còn lại là chứng chỉ tiền gửi.

Dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán đạt 3.203 tỷ đồng, giảm nhẹ 80 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, số dư tiền gửi khách hàng tại công ty ghi nhận hơn 597 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, VPBank Securities lên kế hoạch tổng doanh thu 2.501,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ lên 1.608,1 tỷ đồng.

Trong năm 2023, mảng chứng khoán niêm yết của VPBank Securities dự kiến ghi nhận doanh thu 1.312,9 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với năm 2022; doanh thu kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác dự kiến đạt 1.164,6 tỷ đồng, tăng 150%.

Cũng trong năm 2023, VPBank Securities dự kiến thực hiện hoạt động phái sinh và phát hành chứng quyền có đảm bảo.

Công ty cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên định kỳ hàng năm theo hình thức phát hành riêng lẻ, giá phát hành 10.000 đồng/cp. Tổng lượng phát hành dự kiến là 1% số cổ phần đang lưu hành nếu VPBank Securities hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế; 1,5% nếu vượt từ 10% đến 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế; 2% nếu vượt trên 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Leave A Reply

Your email address will not be published.