Tin tức thị trường chứng khoán tiền ảo

Agriseco báo lãi quý 1/2023 giảm 12% do môi giới chứng khoán ảm đạm

0

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 17% so với cùng kỳ, đạt 84,5 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp gần 40% trong cơ cấu doanh thu, đạt 33,4 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm 66,3%, xuống mức 9,2 tỷ đồng trong quý 1/2023.

Về hoạt động tự doanh của Agriseco, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng gần 93% so với cùng kỳ lên 26,2 tỷ đồng, song lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm gần 37% xuống còn 9,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ giảm 52% từ 241 tỷ đồng xuống còn 115 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lỗ từ FVTPL giảm mạnh từ mức hơn 15 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 4 tỷ đồng, cộng thêm chi phí môi giới giảm 63% từ 12 tỷ đồng xuống còn 4 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Agriseco giảm 10% so với cùng kỳ xuống mức 55 tỷ đồng. Lãi ròng thu về khoảng 44 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Agriseco cho biết do thị trường chứng khoán đầu năm 2023 có diễn biến xấu, thanh khoản sụt giảm mạnh. Theo thống kê, thanh khoản thị trường quý 1/2023 giảm 64% so với quý 1/2022, do đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2022, tổng quy mô tài sản của Agriseco là 2.831 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay, bao gồm margin và ứng trước tiền bán chứng khoán tăng 32% lên mức 1.330 tỷ đồng, trong đó, nợ gốc margin chiếm 1.229 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với đầu thời điểm đầu năm.

Thời điểm cuối quý 1/2023, danh mục FVTPL của Agriseco đạt hơn 13,5 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm.

Với danh mục tài sản chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá trị 44,6 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết đang ghi nhận lãi 150%, tương đương gần 29,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong danh mục HTM, công ty còn nắm giữ 1.255 tỷ tiền gửi có kỳ hạn và hơn 16 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Leave A Reply

Your email address will not be published.